נוסד: Unknown

אצטדיון: Unknown

מיקום: Unknown

מנג'ר: Unknown

צוות בינלאומי: Timor-Leste

חולצה בית

מזרח טימור
לבן

חולצה משם

מזרח טימור
שחור

כל הליגות

 מועדוןהשנה נוסדהמיקום
Unknown

מועדונים מדורג ראשון

View All

כלום

אצטדיונים הגדולים ביותר

View All

כלום

כל תחרויות הגביע

View All

כלום

 מדינהשופט
Ali Sabbagh
Ali Sabbagh